1r visita el Centre d’Apropament a la Natura (la Granja) a Navàs