2n participa en l’activitat “jocs del món” amb altres escoles de Gràcia