Infantil / Acció tutorial

Volem desvetllar i potenciar en cada alumne estils d’aprenentatge, capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, individualment i socialment, en un món plural i canviant. Procurem l’atenció personalitzada en el seguiment del procés de creixement i aprenentatge de cada un dels nostres alumnes, procurant assolir el millor rendiment d'acord a les seves potencialitats.

En aquest procés comptem amb la col•laboració de les famílies dels nostres alumnes, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant.