Infantil / Aprenem a l’escola

En aquesta etapa, de 3 a 6 anys, cada àrea té uns objectius i continguts propis que són tractats tenint en compte el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.

Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills i filles a desenvolupar-se com a persones i assolir els aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l'etapa són:

  • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i habitar el món.

Com ho fem?

Oferim als infants propostes perquè l'aprenentatge sigui el màxim possible basat en l'experiència directa i significativa per ells, amb una finalitat que el motivi a provar, experimentar i aconseguir el que es proposa.

Els fonaments metodològics són la cooperació, aprenent els uns amb els altres i adquirint actituds de col·laboració, respecte i solidaritat, l'atenció a la diversitat d'interessos i capacitats inicials, el tractament globalitzador dels aprenentatges que fomentin el desenvolupament harmònic, el foment de la creativitat, el joc com a motor de creixement de l'infant que des de l'activitat lúdica estructura coneixements i esquemes de relació.

 

Entorns autònoms:

Espais acollidors on l'infant hi accedeix lliurement i de manera autònoma, activa, creativa, lliure i d'acord al seu ritme i els seus interessos, experimenta, observa, mnaipula, construeix, destrueix, inventa, comparteix, juga, coopera i interactua amb els altres... desenvolupant les competències, habilitats i capacitats pròpies de l'edat.

 

Entorns de llenguatge:

Els nens i nenes d'un mateix nivell poden escollir, a partir d'uns materials proposats, com desenvolupar les capacitats realcionades amb el llenguatge verbal, escrit i matemàtic d'una forma lúdica i autònoma en relació als seus interessos, respectant la diversitat i el ritme de cadascú.

 

Els projectes:

Responen a la necessitat de saber i a l'interès d'aprendre. L'important és el procés: fer-se preguntes, sentir curiositat, discriminar entre allò que sé i el que m'agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l'ajut de l'adult, sintetitzar-la, comunicar-la, relacionar-la amb aprenentatges i vivències anteriors.
Afavoreixen la iniciativa i l'autonomia, així com la implicació de la família.

 

Anglès:

S'introdueix com a llengua vehicular en un dels entorns autònoms i és a P5 quan s'inicia la intervenció de l'especialista a l'aula com a tercera llengua. D'una manera lúdica es desperta l'interès i una actitud positiva dels infants vers la nova llengua familiaritzant-los amb els sons, vocalulari bàsic i expressions comunicatives senzilles.

 

Activitats de grup classe