Infantil / L’etapa

L'objectiu de l'educació infantil és ajudar els infants al seu desenvolupament emocional, físic i social. En el segon cicle de l'educació infantil adquiriran nous coneixements i aprendran a relacionar-se amb els companys i les persones adultes.

El nostre propòsit és que els nens i les nenes puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir en les etapes obligatòries posteriors els coneixements i els continguts que es treballin.


Adaptació:

La seguretat dels nens i de les nenes passa, en primer lloc, per la de les mares i dels pares. La família ha de conèixer l’escola i confiar en ella, ha de saber on deixa el seu fill o la seva filla quan comença el curs. Per això, es fa una reunió prèvia abans de l’estiu on s’explica a les famílies la línia pedagògica de l’escola, la manera de treballar i s’informa de tots els aspectes estructurals abans d’iniciar el curs. Abans no comenci el nou curs, es fa una entrevista individualitzada família-infant-mestra a la classe. En aquesta trobada els nens i les nenes coneixen la seva mestra, veuen on han de deixar les seves coses, quin és el seu penjador, el seu got, les joguines que hi ha a la classe, etc.

El curs s’inicia amb un període d’adaptació. Durant els 2 primers dies els nens i nenes només vénen al matí o a la tarda i la mestra compta amb l’ajut de més persones a l’aula. A partir del teecer dia l’horari ja és complet (matí i tarda) però la mestra encara compta amb l’ajut a l’aula d’una segona persona. L’adaptació amb els altres alumnes de parvulari durant les estones de pati també es fa gradualment. D’aquesta manera s’aconsegueix que la gran majoria s’adaptin amb molta facilitat i que molt aviat vinguin contents a l’escola.