Infantil / L’etapa

L'objectiu de l'Educació Infantil és ajudar els infants en el seu desenvolupament emocional, físic i social. En el segon cicle de l'Educació Infantil adquiriran nous coneixements i aprendran a relacionar-se amb els companys i companyes i amb les persones adultes.

El nostre propòsit és que els nens i les nenes puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir, en les etapes obligatòries posteriors, els coneixements i els continguts que es treballin.


Adaptació:

La seguretat dels nens i nenes passa, en primer lloc, per la de les mares i pares. La família ha de conèixer l’escola i confiar en ella. Ha de saber on deixa el seu fill o la seva filla quan comença el curs. Per això, es fa una reunió prèvia abans de l’estiu on s’explica a les famílies la línia pedagògica de l’escola, la manera de treballar i s’informa de tots els aspectes estructurals abans d’iniciar el curs. Abans no comenci el nou curs es fa una entrevista individualitzada família-infant-mestra a la classe. En aquesta trobada els nens i nenes coneixen la seva mestra, veuen on han de deixar les seves coses, quin és el seu penjador, el seu got, les joguines que hi ha a la classe, etc.

El curs s’inicia amb un període d’adaptació. Durant els 4 primers dies els nens i nenes només vénen al matí o a la tarda i la mestra compta amb l’ajut de més persones a l’aula. A partir del cinquè dia l’horari ja és complet (matí i tarda), però la mestra encara compta amb l’ajut a l’aula d’una segona persona. L’adaptació amb els altres alumnes d'Infantil durant les estones de pati també es fa gradualment. D’aquesta manera s’aconsegueix que la gran majoria s’adaptin amb molta facilitat i que molt aviat vinguin contents a l’escola.