PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA POEFA

LA NOSTRA ESCOLA PARTICIPA DEL PROJECTE EUROPEU POEFA

( Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat )

“L’educació no pot
canviar el món, però
pot construir tota
una generació que
vulgui canviar-lo”

Paolo Freire (Atribuït)