XXIV Audiència Pública- Barcelona, ciutat de Pau

Els nois i les noies de 6è el dia 6 de novembre vam participar en la primera trobada dels 41 centres escolars en la que ens vam reunir més de mil set-cents estudiants d’entre 11 i 17 anys.

Mireu quin goig que feiem!

 

Us anirem informant!!!

Voleu saber què és l’Audiència Pública?

L’Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual els infants i adolescents de la ciutat entre 11 i 17 anys  farem propostes a l’equip de govern de la ciutat i als regidors/es de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu a la ciutadania més jove i educa en la pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, presentarem les nostres conclusions en actes d’audiència pública presidits per les Regidories de districte i per l’alcaldessa.

Es potencia la participació dels nois i  noies en un procés ciutadà polític educatiu per exercir els nostres drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2018-2019, la temàtica de què tractarem la XXIV Audiència Pública als Nois i les Noies de Barcelona serà “Barcelona, ciutat de pau”.

El programa desenvoluparà activitats als deu districtes municipals i activitats d’àmbit ciutat.

Els nois i les noies participants argumentarem i debatrem amb l’objectiu de consensuar les nostres propostes i compromisos.

Objectius

  • Comprendre què és la pau.
  • Saber quines són les competències i la resposta, en relació a la promoció de la pau, de la ciutat de Barcelona.
  • Reflexionar sobre la pau i formular propostes d’acció.
  • Reconèixer el rol de ciutadania i les entitats,  i conèixer experiències de suport a la pau al barri i a la ciutat, i d’impuls de l’Aprenentatge Servei.
  • Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’empatia, l’anàlisi documental, la cooperació i les capacitats d’argumentació. 
  • Desenvolupar l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.
  • Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.