Primària / Acció tutorial

Des de l'acció tutorial es treballa l'adquisició d'hàbits personals i de treball, els recursos, estratègies i tècniques d'estudi per donar resposta a les necessitats canviants que presenten els nens i les nenes en pasar de tenir 6 a 12 anys. Es tenen en compte les necessitats de cada moment maduratiu i el moment social del grup i de l’entorn, pel que fa a l’actualitat i es dona rellevància al treball de valors, el respecte de les emocions, les relacions i habilitats socials, la gestió dels conflictes i aquelles inquietuds que sorgeixen en el dia a dia. Els alumnes prenen consciència i aprenen a ser responsables de les seves decisions.

Es potencia la relació amb les famílies i la seva implicació en el fet educatiu dels seus fills i filles a través de les entrevistes al llarg del curs.