Primària / Aprenem fora de l’escola

Es complementen les oportunitats d'aprenentatge a l'escola amb les que es fan en entorns propers, més enllà de l'escola, i la gran oferta cultural que ofereix la ciutat per possibilitar als nostres alumnes viure experiències diverses.

La participació en les colònies escolars els dona la possibilitat d’aprendre a través de vivències en un entorn en la natura on desenvolupar les seves capacitats i l'autonomia personal i la relació amb els altres companys.