Som persones / El Consell Escolar

És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, format per representats de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, famílies, personal d'administració i serveis, etc. La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, ...


Membres del Consell Escolar

Direcció

Eva Marcé, Núria Palmieri i Nieves Larraz.

Representants del professorat

Neus Pujol, Jordi Corominas, Pilar Prats, Carme Marrugat i Cinta Sancho.

Representants de les famílies

Laia Altarriba, Merche Navarro i Aina Tarabini.

Representants del PAS

Mònica Vert.

Representant de l'AFA

Lluís Mauri.

Representant Districte

Leonor Baeza.