Som persones / El Consell Escolar

És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, format per representats de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica.


Membres del Consell Escolar

Directora, Cap d'estudis i Secretària

Representants del professorat

Lola Abad, Jordi Corominas, Mercè Prats, Neus Pujol, Anna Ribas.

Representants de les famílies

María Alonso, Sílvia Farrés, Rubén Gutiérrez, Mariano Matamoros, Aina Tarabini.

Representants del PAS

Mònica Vert

Representants de l'AMPA

Laura Dueñas