Som persones / Els alumnes

Son el centre de la vida de l'escola, volem educar-los com a persones competents i amb fortalesa atenet la seva diversitat per potenciar els seus talents, per promoure la seva responsabilitat,  autonomia i sentit crític, per desenvolupar el seu autoconeixement i autoestima, per potenciar la seva creativitat i la capacitat de comunicació i expressió, i fomentar la sociabilitazió des del treball col·laboratiu i la convivència.