Som persones / Els professionals

Som un equip de persones  qualificades, compromeses, implicades i il·lusionades, amb capacitat d’innovació, transformació i adequació del model educatiu als temps actuals. Oberts al futur posant la mirada en nous models d'aprenentatge.

Equip directiu

Eva Marcé - Directora
Núria Palmieri- Cap d'estudis
Nieves Larraz - Secretària

Des del curs 2016-17 entomen la direcció de l'escola amb un projecte basat en cinc pilars:

  • Coherència pedagògica: els processos d’ensenyament-aprenentatge a tots els nivells educatius i totes les activitats del centre, han d’estar orientats i alineats amb l’objectiu comú d’aconseguir desenvolupar el màxim potencial de tots els alumnes per treure partit de les seves capacitats i esdevinguin competents fer forjar un projecte de vida singular.
  • Clima de treball i aprenentatge: el desenvolupament de les activitats de centre en un ambient que afavoreixi les bones relacions entre totes les persones del centre, genera confiança i compromís per l’assoliment de l’objectiu comú: l’aprenentatge dels alumnes i la satisfacció personal i professional dels docents.
  • Organització eficaç: l’estructura organitzativa del centre ha de permetre el desenvolupament eficaç i eficient dels processos vinculats al fet educatiu, orientant la tasca professional a l’assoliment dels objectius del centre – èxit de tots els alumnes – i d’acord amb les necessitats de les persones.
  • Gestió eficient dels recursos: l’assignació i utilització dels recursos disponibles ha d’estar regida amb criteris d’optimització i de responsabilitat social de la gestió de recursos públics, al servei últim de l’aprenentatge dels alumnes.
  • Projecció externa: la identificació dels valors del centre per part de la pròpia institució i de tots els agents implicats i compromesos en el projecte de centre, ha de servir per difondre la realitat de la vida del centre de manera positiva i sigui valorada per l’entorn.

Claustre

34 professionals compromesos amb l'èxit educatiu de tots els nens i nenes:

Tutories:

P3: Àfrica Biyogo i Montse Grau.
P4: Maria Garre i Isabel Balaguer.
P5: Lola Abad i Mercè Salvadó/Elisabet Coma.
Mestra de suport: Àngels Ibánez.
Tècnica d'Educació Infantil: Mònica Vert.
1r: Sílvia Salsini i Marta Fernández.
2n: Jordi Corominas i Pilar Prats.
3r: Estíbaliz Rodríguez, Carme Marrugat i Sara Bringués.
4t: Raquel Garcia i Núria Mondon.
: Irais Murillo i Cristina Martínez/Anna Gili.
: Guillem Martínez i Cinta Sancho.

Especialistes:

Anglès: Anna Gili, Maria Lloret, Mercè Prats i Neus Pujol.
Música: Anna Gili, Blai Gragés i Neus Pujol.
Educació física: Inés Bau, Nieves Larraz i Rosa Dies.
Educació especial: Àngels Ibánez, Elisabet Coma i Irais Murillo.

Religió: Cristina Manzanares.

Coordinadors/es:

Infantil: Àngels Ibánez.
Cicle Inicial: Jordi Corominas.
Cicle Mitjà: Núria Mondon.
Cicle Superior: Cinta Sancho.

 


Serveis externs

EAP / Psicopedagoga - Alejandra Dalmau.
Treballador social - Toni de Sivatte.
ELIC / Assessora - Núria Miró.

Personal d'administració

Administrativa - Esther Cugat.
Conserge - Trini Castro.