Som persones / Els professionals

Som un equip de persones  qualificades, compromeses, implicades i il·lusionades, amb capacitat d’innovació, transformació i adequació del model educatiu als temps actuals. Oberts al futur posant la mirada en nous models d'aprenentatge.

Equip directiu

Isabel Sánchez - Directora
Marta Castells - Cap d'estudis
Nieves Larraz - Secretària

Des del curs 2016-17 entomen la direcció de l'escola amb un projecte basat en cinc pilars:

  • Coherència pedagògica: els processos d’ensenyament-aprenentatge a tots els nivells educatius i totes les activitats del centre, han d’estar orientats i alineats amb l’objectiu comú d’aconseguir desenvolupar el màxim potencial de tots els alumnes per treure partit de les seves capacitats i esdevinguin competents fer forjar un projecte de vida singular.
  • Clima de treball i aprenentatge: el desenvolupament de les activitats de centre en un ambient que afavoreixi les bones relacions entre totes les persones del centre, genera confiança i compromís per l’assoliment de l’objectiu comú: l’aprenentatge dels alumnes i la satisfacció personal i professional dels docents.
  • Organització eficaç: l’estructura organitzativa del centre ha de permetre el desenvolupament eficaç i eficient dels processos vinculats al fet educatiu, orientant la tasca professional a l’assoliment dels objectius del centre – èxit de tots els alumnes – i d’acord amb les necessitats de les persones.
  • Gestió eficient dels recursos: l’assignació i utilització dels recursos disponibles ha d’estar regida amb criteris d’optimització i de responsabilitat social de la gestió de recursos públics, al servei últim de l’aprenentatge dels alumnes.
  • Projecció externa: la identificació dels valors del centre per part de la pròpia institució i de tots els agents implicats i compromesos en el projecte de centre, ha de servir per difondre la realitat de la vida del centre de manera positiva i sigui valorada per l’entorn.

Claustre

28 professionals compromesos amb l'èxit educatiu de tots els nens i nenes:

Tutors:

P3: Montse Grau i Ángels Ibáñez
P4: Lola Abad, Maria Garre , Síliva Salsini i Encarna Úbeda
P5: Núria Palmieri i Isabel Ferrer
Mestra de suport: Elisabeth Ballesteros
Tècnica d'Educació Infantil: Mònica Vert
1r: Montse Altés i Jordi Corominas
2n: Noemí Rubio i Eva Marcé
3r: Fina Martín i Carme Marrugat
4t: Pilar Segon
: Cinta Sancho
: Anna Ribas i Sergi Pasqual
Aula d'acollida: Carlota Badia

Especialistes:

Anglès: Mercè Prat
Música: Neus Pujol
Educació física: Nieves Larraz
Educació especial: Carmen Garrote i Esther Garreta

 

 


Serveis externs

EAP / Pricopedagoga - Alejandra Dalmau
Treballador social - Toni de Sivatte
ELIC / Assessora - Núria Miró

 

Personal d'administració

Administrativa - Esther Cugat
Conserge - Trini .........
ELIC / Assessora - Núria Miró

 

Monitors de migdia