Som persones / Les famílies

La confiança entre família i escola és esencial per abordar conjuntament la complexitat de la tasca de l’educació dels nens i les nenes . Entenem que si avancem amb criteris compartits podem desenvolupar millor la aquesta funció educadora.
Compartim valors i establim aliances de compromís mutu en l'educació dels infants.

 

AMPA* - l'associació de mares i pares d'alumnes és un element clau en la vida de l'escola, organitza les activitats extraescolars, l'acollida matinal, gestiona el servei de menjador, organitza l'escola de famílies, col·labora activament en les activitats de l'escola i és un pont de connexió amb l'entorn.
Coneixeu-la a través de: https://amparius.wordpress.com/