Som projecte

Som una escola amb una mirada oberta al futur per donar resposta a tots els nostres alumnes, som escola catalana arrelada al territori, que participa, gaudeix i potencia totes les manifestacions socials i culturals del seu entorn, on es respecta el pluralisme ideològic i la diversitat ètnica, on s'educa als nens i les nenes sense cap tipus de discriminació i contribuint a lluitar contra la desigualtat, Som una escola que fonamenta l'aprenentatge de tots els alumnes a partir de les seves capacitats humanes i intel•lectuals, respectuosa amb el medi ambient, que promou la inclusió dels nens i nenes amb qualsevol tipus de necessitat.

Entenem l'escola com un escenari essencial pel creixement i desenvolupament dels infants.

El nostre propòsit és que tots se sentin reconeguts i valorats, que s'hi trobin segurs per desenvolupar totes les seves capacitats intel•lectuals i personals, i adquirir l'autonomia que els permeti gestionar en el futur un projecte de vida propi.

Treballar a partir de valors com la responsabilitat, l'esforç , el diàleg, la col•laboració, el reconeixement de la diversitat en totes les seves manifestacions, és una tasca que entomem en comú per il•lusionar i encoratjar els nostres nens i nenes per transformar el món.