Som projecte / Aprenem

En diferents entorns i en diferents moments del dia, proposem als nens i les nenes activitats educatives que els permeten viure experiències d'aprenentatge diverses i enriquidores pel seu creixement i desenvolupament.


Entorns autònoms:

Els alumnes hi accedeixen de manera lliure durant la primera franja del matí a diferents propostes dissenyades pel desenvolupament de capacitats i competències, segons l'etapa i nivell, des de P3 a 6è.

 

Entorns col·laboratius:

Els alumnes treballen amb el grup classe en un projecte interdisciplinar, partint dels seus interessos, a través del diàleg, la col·laboració, la recerca, el tractament de la informació, la comunicació, i el gaudi de l'aprenentatge.

 

Entorns creatius:

Una tarda a la setmana els alumnes d'ecada cicle es distribueixen lliurement en diferents espais amb propostes que estimulen la creativitat, a través e diferents tècniques i disciplines: dibuix i pintura, col•lage, volum, expressió corporal, música i teatre, passant per tots ells al llarg del curs.