Som projecte / Convivim

La participació i implicació en la vida de l'escola de tots és de gran rellevància per gaudir d'un clima de treball que afavoreixi l'aprenentatge: Compartim vivències i establim vincles entre les persones que formem part d'aquesta comunitat. Les celebracions conjuntes, les activitats de pradinatge són una oportunitat per enfortir lligams.