Som projecte / Participem

Volem desenvolupar el sentiment de pertinença al centre a través de la participació activa per tal d’aconseguir el compromís de tots els que hi estem involucrats en l’èxit educatiu del nostre alumnat: que els nens i les nenes de la nostra escola desenvolupin totes les seves capacitats que els permetin afrontar de manera competent els reptes de la societat del futur.


Consell d'alumnes:

Integrat pels delegats de les classes de primària i el Consell de Direcció, es reuneix un cop al mes en horari de 11:30 a 12:30. Els temes que es tracten s'han treballat prèviament a les tutories. En aquetes reunions es comparteixen iniciatives, experiències i activitats dels diferents grups, es valoren propostes i es prenen decisions entre tots.

 

Consell de famílies:

Integrat per un pare o mare de cada grup classe i amb la participació d'un representat dels mestres, un membre del Consell de Direcció, i l'equip directiu. Es reuneix mensualment i té com a funcions:

  • Treballar conjuntament per desenvolupar el projecte de centre.
  • Aportar la visió de les famílies en les activitats programades.
  • Elaboració i disseny de col•laboracions entre famílies i escola.
  • Valoració periòdica de la dinàmica general del curs.